Komponenter

Alla våra komponenterna är av högsta kvalité. Som exempel är automatsäkringarna godkända som frånskiljare, plomberbara, har tydlig lägesindikering och med fast monterade beröringsskydd. Självklart är elcentralerna CE-märkta och testade. Vi sparar alla ritningar i 10 år. Fasteus tillämpar ALEM 09 vid alla leveranser av centraler och komponenter.

.

Lågspännings-/normprodukter

Produkter och komponenter från ABB och AEG.

 • Fasskenor
 • Dvärgbrytare
 • Jordfelsbrytare
 • Elmätare
 • Överspänningsskydd
 • Styrning
 • Signalering
 • Mätning
 • Hjälpfunktioner
 • Inbyggnadskomponenter
 • Kapslingar
 • DIN-skenor
 • Kopplingsplintar
 • Radsäkringssocklar
 • Lastbrytare
 • Omkopplare
 • Kopplingsur
 • Etc

Kanalisation

Produkter och komponenter från Kleinhuis.

 • Hörn, golvkanaler & tillbehör
 • Matarkanaler & tillbehör
 • Minikanaler

Industri

 • Kontaktorer
 • Motorskydd