Värmekabelskåp

Fasteus har byggt värmekabelskåp sedan 2003 genom att samarbeta med flera av branschledande svenska leverantörer av värmekabel, såsom Ebeco och Danfoss.

Värmekabelskåp från Fasteus syftar till att förhindra isbildning smälta snö. Genom att systemet inte tillåter att dräneringsvatten kan frysa fungerar avrinning ned till frostfri zon. På de flesta tak i kommersiell drift eller andra större byggnader behövs därför en snösmältningsanläggning.

Kundunika skåp

Fasteus är idag en etablerad leverantör av värmekabelskåp till landets leverantörer av värmekabel. Vi integrerar kundens egna produkter i skåpen och vid önskemål adderar vi också till exempel skåp med avbrottslarm.

Våra skåp för större anläggningar

  • Kan användas med funktionen temp/fukt, termostat eller max/min.
  • Sparar upp till energi jämfört med en vanlig termostat.
  • Fabriksinställd på ett standardprogram men kan enkelt programmeras om för att passa till det aktuella objektet.
  • Inbyggd drifttidsräknare.
  • Potentialfri larmkontakt, utlöst jordfelsbrytare samt givarfel (summalarm).

Kontakta oss om offert

Vårt unika koncept Kopplat & Klart är snabbaste och säkraste vägen till en färdigbyggd elcentral. Allt du behöver göra är att skicka oss enlinjeschema eller ritningsunderlag. Sedan levererar vi en skräddarsydd elcentral som är färdig att installera.