Elcentraler & kanaler

Vi omvandlar era underlag, handritade skisser eller färdiga enlinjeschema till komplett kretsschema med frontlayout, plintmärkning, apparatlista med mera.

Granskningsunderlag

Ni får ett genomgående granskningsunderlag innan vi bygger er central. Vi erbjuder kostnadsfria revideringar efter att ni fått centralen. Vi levererar en komplett central till dig.

Klicka för större bild av front-layout.

Vi använder FastEl AutoRit

Genom CAD-programmet ”FastEl Autorit” från PK Data får vi ut en komplett ritning som innehåller all nödvändig teknisk information.

En trygg affär

Produktion

All Fasteus produktion sker med tillverkardeklaration som intygar att alla komponenter som sitter i apparatskåp är CE-märkta något som visar att våra produkter är godkända enligt IEC 439-1 (provad enligt en 61439-1). Ingående apparater och komponenter är konstruerade för den angivna miljön enligt avsnitt 7.10.1 i enlighet med tillämpliga EMC-standarder. Fasteus sparar alla testprotokoll samt all dokumentation arkiveras i 10 år hos oss.

Leveransvillkor

Fasteus använder Alem09 – allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och användning i Sverige, utarbetade av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossister, SEG.

Kontakta oss om offert

Vårt unika koncept Kopplat & Klart är snabbaste och säkraste vägen till en färdigbyggd elcentral. Allt du behöver göra är att skicka oss enlinjeschema eller ritningsunderlag. Sedan levererar vi en skräddarsydd elcentral som är färdig att installera.